Nhạc sĩ Tuấn Khanh không nên xuyên tạc lịch sử

January 27, 2016
Tags: , ,

Comments[ 1 ]


Thomas Tran said...

TOi vinh danh nhung nguoi da hy sinh , va bao ve lanh tho Viet Nam . Da Dao va nguyen rua doi doi nhung ai ban nuoc , lam tay sai cho ngoai bang . Viet Nam muon nam , muon nam ....

Loading...
loading...

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang