Nguyễn Xuân Diện, Cấn Thị Thêu, ... được mùa "cá" biển miền Trung

May 2, 2016
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


thanhnam said...

Sao lai có người việt nam như thế! Ác qúa với dân. Phải xử mạnh tay hơn nữa!

thanhnam said...

Sao lai có người việt nam như thế! Ác qúa với dân. Phải xử mạnh tay hơn nữa!

Loading...