Bà Phạm Chi Lan: "Quyền lực là đích ngắm quan trọng nhất của bọn tham nhũng"

September 15, 2016
Tags:

Comments[ 0 ]


Loading...