Selamat datang di CaraGampang.Com

Nhận diện âm mưu “Phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch

September 27, 20160 nhận xét

(chiasekienthucnet)-Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch là một mục tiêu, nội dung của chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Thực chất âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân, làm cho lực lượng trọng yếu này không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bằng những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và thâm hiểm, các thế lực thù địch đã đưa ra những yêu cầu đòi “quân đội phải duy trì tính trung lập về chính trị”, “phải đứng ngoài chính trị”; đòi bỏ quy định “quân đội phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam” trong Hiến pháp … Đó là những luận điệu vô căn cứ, phản khoa học,  hoàn toàn không phù hợp với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam.
Chống phá Quân đội ta là một mũi nhọn trong chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, làm cho Quân đội ta suy yếu, biến chất. Các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước sử dụng mọi hình thức, biện pháp để tuyên truyền, trong đó chúng rất chú trọng lập các diễn đàn, Website, Blog trên mạng Internet, tổ chức hội thảo, xúi giục một số người viết “thư góp ý”, “hồi ký”. Điển hình như là các tổ chức phản động “Việt Tân”, “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ, “Tập hợp dân chủ đa nguyên” ở Pháp, “Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam” ở Ba Lan, các đài phát thanh như BBC, RFA, RFI…
Các thế lực thù địch cả trong và ngoài nước tập trung đưa ra luận điệu cho rằng quân đội “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” nghe ra thì tưởng như vô hại, nhưng đây thực sự là một thủ đoạn thâm độc và là một ngón đòn vô cùng nguy hiểm. Nếu cho rằng, quân đội “chỉ để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phục vụ nhân dân” không cần đặt dưới sự lãnh đạo của lực lượng chính trị nào, của đảng phái nào, vậy thì, quân đội ấy mang bản chất gì, bản chất đó ra làm sao? Hay quân đội đó “không có bản chất”, “không có chính trị”? Đây là một kiểu lập luận “mập mờ”, nhưng mục đích chính trị lại rất rõ ràng, đó là nhằm dần dần làm cho Quân đội ta biến chất, không còn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng nữa. Đây cũng là một kiểu lập luận để đánh lừa những người còn mơ hồ, cả tin, mất cảnh giác, còn chính bản thân những kẻ đưa ra các quan điểm trên đều hiểu rất rõ rằng, quân đội phải mang bản chất chính trị và phải phục tùng, phục vụ giai cấp đã sinh ra mình.

Quân đội ta là quân đội có truyền thống anh hùng, gắn với vận mệnh của dân tộc, của nhân dân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua; Quân đội ta là quân đội có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân... Thực tế đó đã bị lợi dụng, bóp méo thành luận điệu “quân đội chỉ là của dân tộc”, “quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức chính trị nào”, không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào. Tính nguy hiểm của các luận điệu trên là ở chỗ, nó có thể làm cho một số người nhẹ dạ cả tin, chủ quan, mất cảnh giác, lầm tưởng rằng đó là phù hợp, và những lời “khuyên nhủ”, những “kiến nghị” đó là thiện chí, khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Sử dụng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh đòn tâm lý vào tình cảm và niềm tin của nhân dân ta đối với Quân đội ta. Đó là, từ tình yêu mến và lòng tự hào chính đáng trong nhận thức và tình cảm của nhân dân ta về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng đến việc cho rằng Quân đội “phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào”. Đây là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” Quân đội ta, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp của quân đội, tiến tới làm biến chất Quân đội, lái chính trị của Quân đội theo chiều hướng chính trị khác. Do vậy, chúng ta phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác!
Trên cơ sở nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hoá” quân đội trong thời gian qua, đòi hỏi mỗi cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng luôn nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch; quản lý chặt chẽ những “kênh” thông tin mà kẻ địch thường sử dụng để truyền bá quan điểm, luận điểm xuyên tạc. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho đơn vị mình thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các quy định của quân đội về tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” bảo đảm cho Quân đội ta là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

CVT (chiasekienthucnet.wordpress.com)
Share this article :

TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Nể phục và học tập hai phụ nữ Việt Nam dũng cảm phá tan cuộc biểu tình do Bùi Thanh Hiếu tổ chức

(Tindautruongdanchu)-Hai người phụ nữ Việt Nam xuất hiện trong đoạn clip đã rất "dũng cảm" để dẹp nhóm biểu tình do Bùi Thanh Hi...

 
Copyright © 2011. TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger