TS Nguyễn Quang A sắp ẵm giải "Hoa Tulip siêu mạng" ?

September 11, 2016
Tags: , , ,

Comments[ 1 ]


thanhnam said...

Ông tiến sĩ gần đất xa trời mà nhận được giải thưởng này thì chắc lúc chết cũng động viên an ủi ông phần nào bởi cuộc đời ông với cái danh tiến sĩ khoa học chưa một lần nhận giải thưởng khoa học và càng đau buồn hơn khi thất trận trên lĩnh vực kinh doanh. Thôi dù là giải tào lao cũng nên động viên cho ông già đỡ buồn tủi có được không các má

Loading...
loading...

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang