Đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái và thù địch trên mạng internet trong giai đoạn hiện nay

October 29, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Trương Anh said...

Bài viết rất chính xác, nhưng lực lượng xung kích trên mặt trận này là thanh niên, mà lực lượng này là đoàn TNCS HỒ CHÍ MINH hiện rất èo uột, gần như đã bị tha hóa, ít khi thể hiện tính chiến đấu, nhất là trên mặt trận tư tưởng, quá nặng về mặt hình thức. Thật đáng thất vọng về một đoàn thể trung kiên của Đảng.

Loading...
loading...

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang