Cái chết tức tưởi của anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu

October 30, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


kinh said...

chó diệm chết chưa đả hành hạ thêm nưa mới sướng

Loading...
loading...

CHUYÊN TRANG

CHUYÊN TRANG TIN TỨC QUÂN SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://tinquansunuocngoai.blogspot.com/

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang