Cần vào cuộc và xử lý nghiêm trang tin điện tử Việt Nam thời báo

October 6, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Cần kiểm tra xử lý nghiêm! Một trang bố láo không thể chấp nhận được .Nếu cần thiết thì xử lý hình sự.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...