Chính phủ có công văn yêu cầu làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải

October 3, 2016
Tags:

Comments[ 0 ]


Loading...