Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái đòi “Phi chính trị hóa quân đội”

October 20, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Hiền Trung said...

Bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa với thực tế cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng hiện nay. Mong ad sẽ có nhiều bài viết thiết thực hơn nữa góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu DBHB của các thế lực thù địch. Đồng thời chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chính nội bộ ta.

Loading...
loading...

CHUYÊN TRANG

CHUYÊN TRANG TIN TỨC QUÂN SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://tinquansunuocngoai.blogspot.com/

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang