Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái đòi “Phi chính trị hóa quân đội”

October 20, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Hiền Trung said...

Bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa với thực tế cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng hiện nay. Mong ad sẽ có nhiều bài viết thiết thực hơn nữa góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu DBHB của các thế lực thù địch. Đồng thời chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chính nội bộ ta.

Popular Posts

Loading...

TIN ĐÁNG CHÚ Ý

Bức thư ngỏ gửi tù nhân chính trị Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Tị nạn miền đất hứa cho các nhà đấu tranh khoác áo 'dân chủ'

(Tindautruongdanchu)-Mới đây xuất hiện bức thư ngỏ gửi cho hai phạm nhân phản bội Tổ quốc là Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhằm độn...

HOT NEWS

Tin mới trên Facebook