Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái đòi “Phi chính trị hóa quân đội”

October 20, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Hiền Trung said...

Bài viết rất sâu sắc và ý nghĩa với thực tế cuộc đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng hiện nay. Mong ad sẽ có nhiều bài viết thiết thực hơn nữa góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu DBHB của các thế lực thù địch. Đồng thời chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chính nội bộ ta.

Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Luật khoa tạp chí lại 'cuống lên' về quan điểm của Chính phủ trong quản lý mạng xã hội

Sau khi nội dung phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Quốc hội trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông Tin v...

TIN TRÊN FACEBOOK

MỜI QUẢNG CÁO TẠI:
Liên hệ: chiasekienthucnet@gmail.com

Quảng cáo

Loading...