Làm thất bại âm mưu chống phá trên lĩnh vực tư tưởng

October 1, 2016
Tags: ,

Comments[ 1 ]


thanhnam said...

Giữ vững bản lĩnh là quan trọng !

Loading...
loading...

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang