Selamat datang di CaraGampang.Com
Chào mừng bạn đến với TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ:THÔNG TIN CHÍNH LUẬN ĐA CHIỀU LIÊN TỤC CẬP NHẬT TRONG NGÀY. Tin mới cập nhất nóng nhất trong ngày: Nguyễn Lân Thắng lên cơn "chửi đổng" hay đe dọa ông Đoàn Ngọc Hải ---Luật sư Hà Huy Sơn không hiểu luật hay cố tình xuyên tạc---Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục đã lộ rõ bản chất cực đoan phản dân, hại nước ---Video: Cần làm rõ vai trò cầm đầu của linh mục Đặng Hữu Nam về hành vi kích động giáo dân vi phạm pháp luật ---Bắt và khám xét khẩn cấp facebooker Đăng Solomon vì hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền chống Nhà nước---Linh mục Đặng Hữu Nam dùng tiền ở đâu để gây rối?---Phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng trong Quân đội hiện nay---Thủ đoạn, phương tiện của thế lực thù địch khi tiến hành “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam ---Tăng sức đề kháng, tạo phong trào hành động cách mạng mới---Video: Nhóm No-U phối hợp với dân oan đi làm loạn trên phố ---Một chi tiết mới về nghi can Bùi Hiếu Võ chưa từng công bố---Tin nóng: Xuân Danh bị bắt khi rải truyền đơn chống Nhà nước ---Cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho thanh niên trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” ---Nguyễn Lân Thắng-mầm mống của cuộc chiến tranh giữa những nhà đấu tranh dân chủ ---Diễn biến mới về hai kẻ bị bắt giữ về tội tuyên truyền chống nhà nước ---Làm gì để ngăn chặn thông tin xấu độc trên mạng internet hiện nay

QUẢNG CÁO CỦA TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ

loading...

Nâng cao cảnh giác trước các thông tin xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch

October 13, 2016 0 nhận xét

(chiasekienthucnet)-Trước hết mỗi người chúng ta cần nhận thức một cách đầy đủ rằng: "Diễn biến hoà bình" là chiến lược cơ bản của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động, đứng đầu là Mĩ nhằm lật đổ chế độ chính trị, xã hội của các nước tiến bộ từ bên trong, chủ yếu bằng các biện pháp phi quân sự. Đối với Việt Nam chiến lược "diễn biến hòa bình" cũng được chúng đẩy mạnh với những thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc và điên cuồng, chống phá cách mạng nước ta toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Và không loại trừ khi có điều kiện và thời cơ chúng kết hợp cả bạo loạn lật đổ…. Song trọng tâm, then chốt vẫn là phá hoại về chính trị - tư tưởng, coi đó là khâu đột phá, là mũi nhọn của cuộc tấn công và có sức lan tỏa rộng, đưa lại hiệu quả cao bằng những thủ đoạn phi quân sự kết hợp với răn đe quân sự để ngầm phá từ bên trong.

>Những “con rối” chuyên kích động trong tay Việt Tân


         
Để chống phá cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng nhiều biện pháp, âm mưu, thủ đoạn như chúng triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông trên mạng internet, các trang mạng xã hội để tuyên truyền kích động nhằm hạ uy tín về vai trò lãnh đạo của Đảng, làm băng hoại những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khuyến khích lối sống thực dụng, hưởng thụ hay như núp dưới chiêu bài dân chủ, nhân quyền, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để truyền bá tư tưởng và các quan điểm tư sản; phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc; đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân. Ngoài ra, chúng còn triệt để khai thác và lợi dụng những khó khăn, sai sót của ta, tạo nên sức ép ngày càng lớn buộc các nhà lãnh đạo phải từng bước chuyển hoá, thay đổi đường lối chính trị, nhường quyền lãnh đạo cho lực lượng đối lập. Như vậy, chúng ta có thể thấy âm mưu xuyên suốt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với Việt Nam là xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam càng nhanh càng tốt. Vì chúng cho rằng nếu xoá bỏ được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, sẽ có thêm nhiều thuận lợi để xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở các nước còn lại và uy hiếp độc lập dân tộc của các nước khác.Trong bối cảnh đó chúng ta cần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị. Đấu tranh toàn diện, trên tất cả các mặt, lĩnh vực đời sống xã hội cả về chính trị, kinh tế, quân sự… kết hợp chặt chẽ các mặt đấu tranh đó, lấy đấu tranh chính trị làm chính. Chủ động trấn áp, giải quyết hậu quả với các hành vi bạo loạn, giải quyết gây rối không để phát triển thành bạo loạn. Tăng cường xây dựng và củng cố trận địa chính trị tư tưởng, văn hoá, giữ vững ổn định chính trị và an ninh xã hội. Luôn nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ của mỗi tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngăn chặn và làm thất bại các thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Giữ vững ổn định chính trị trên cơ sở độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ trên cơ sở đó ngăn chặn, đẩy lùi, đập tan mọi ý đồ răn đe, can thiệp vũ trang hoặc gây chiến tranh xâm lược. Nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu luận điệu xuyên tạc của địch trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động khác. Các cơ quan quản lý Nhà nước cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiểm soát chặt chẽ và có chế tài pháp luật xử lý nghiêm những trang mạng xấu độc, thông tin vu khống, bịa đặt, xuyên tạc ảnh hưởng đến nhân phẩm, danh dự, uy tín cá nhân, quyền công dân của người khác.

Bản thân mỗi người, mỗi cán bộ, đảng viên phải có lập trường, quan điểm vững vàng, đề cao tinh thần cảnh giác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc với những thông tin nhảm nhí, thất thiệt. Luôn nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ mình, bảo vệ những tổ chức mà mình tham gia sinh hoạt. Luôn chủ động giải quyết tốt mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội. Chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tham gia tích cực đấu tranh chống phao tin, đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thất thiệt. Không tin, không nghe, chủ động phản bác, đập lại những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xấu độc đó. Phát huy dân chủ, đấu tranh phê bình và tự phê bình, lấy cái tích cực, tiêu biểu đẩy lùi tiêu cực, lạc hậu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh không để cho các trang web, blog có nội dung xấu hoành hành. Các phương tiện thông tin đại chúng cần có các tin, bài sắc sảo phản bác lại những quan điểm sai trái, thông tin sai sự thật; đồng thời, khẳng định những thành tựu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng bằng những thông tin nhanh, nhạy, bám sát định hướng, đúng bản chất sự việc, hấp dẫn bạn đọc. Mặt khác, phải tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thời điểm đại hội Đảng các cấp đang tới gần.

Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã và đang thực hiện âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, chúng luôn coi Việt Nam là một trọng điểm. Vì vậy, hơn lúc nào hết mỗi người chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác không để kẻ thù lôi kéo, mua chuộc xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

ĐNG (chiasekienthucnet)
          
Share this article :

Post a Comment

loading...

TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Tin nóng: Bắt và khám xét khẩn cấp facebooker Đăng Solomon vì hạ bệ Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền chống Nhà nước

(tindautruongdanchu)-Facebooker  Đăng Solomon đã bị cơ quan an ninh điều tra Công an Quận 12 tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp vì hành vi...