Video: Nhân viên đổ nước lẩu sôi lên đầu khách hàng đòi gặp quản lý, cửa hàng phải bồi thường 800 triệu

November 4, 2016
Tags:

Comments[ 0 ]


Loading...