Loa phường dân chủ cuội diễn quá sâu về tội phạm dâm ô ở Việt Nam?

March 15, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

các anh hùng bàn phím ngồi cào để nhận tiền mà sao lại không diễn sâu được chứ!


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...