Một số giải pháp làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo chia rẽ đại đoàn kết dân tộc ở Việt Nam

March 28, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


namkts94 said...

Các thế lực thù địch luôn tìm đủ mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta đặc biệt là trên lĩnh vực tôn giáo. Do vậy, mọi người hãy luôn cảnh giác với các luận điệu của chúng.

Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Kiên quyết, chủ động, tích cực đánh bại chiến lược "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

(Tindautruongdanchu)-Những năm gần đây, vấn đề mâu thuẫn, xung đột về dân tộc, tôn giáo, biên giới ở nhiều khu vực trên thế giới đã trở th...

Tin mới trên Facebook

Loading...