Vết thương trên trán và sự đấu tố của những kẻ chống cộng cực đoan

March 16, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ said...

Ăn vụng không biết chùi mép! đúng là những kẻ tâm thần, bại não tưởng lừa ai cũng dễ hay sao! chắc vụ này thất thu to phải không Dũng phi hổ, và mà cô Vân???

Loading...