Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của bọn phản động về kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

April 4, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


huong lan said...

Tổ chức hay cá nhân có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ thì phải bị xem xét, xử lý kỷ luật (có công thì được thưởng, có tội thì bị phạt) đây là việc bình thường. Bọn phản động xuyên tạc để chia rẽ nội bộ đảng ta, vì vậy phải luôn cảnh giác tránh để mắc mưu của địch.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...