Chế độ chính trị một Đảng lãnh đạo là lựa chọn đúng đắn trên con đường xây dựng đất nước

April 4, 2017
Tags: ,

Comments[ 2 ]


Thao Nguyen Huong said...

bài viết có chất lượng tốt

Unknown said...

Vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với cách mạng và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam là không phải bàn cãi.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...