Dân Đồng Tâm đã thả 18/38 cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ trái pháp luật

April 18, 2017
Tags: , ,

Comments[ 0 ]


Loading...