Một số đối tượng phản động vẫn đang cố gắng tiếp cận người dân xã Đồng Tâm

April 16, 2017
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Loading...