Sự thật về vùng biển miền Trung và trò hèn của mấy nhà đấu tranh dân chủ

April 8, 2017
Tags: ,

Comments[ 2 ]


Hoàng Lâm said...

Khủng bố Việt Tân chỉ ăn tục nói phét là giỏi thôi

Mr Duong said...

Phải gảo lên mới có cái cho vào mồm chứ

Loading...