Bắt giữ Hoàng Đức Bình: Nguyễn Đình Thục chặn quốc lộ và bắt giữ phóng viên

May 15, 2017
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


Công luận said...

Bà con giáo dân cần cảnh giác trước những xúi dục của kẻ phản động Nguyễn Đình Thục. Bắt nghười trái phép, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, ATXH là hành động trái pháp luật.

Chất thép said...

Hãy cảng giác trước sự xúi giục của Nguyễn Đình Thục. bà con giáo dân phải bình tĩnh để nhận thức rõ đúng sai, không nên vội vàng và theo tâm lý đám đông để có hành động phi pháp.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...