Bị can Hoàng Đức Bình có quan hệ như thế nào với các linh mục cực đoan

May 16, 2017
Tags: , ,

Comments[ 1 ]


Anh Tuan said...

Tôi không hiểu, tại sao không áp dụng bộ luật hình sự mới (năm 2015) để bắt nó.
(điều 257-258, bộ luật HS 2009 đã hết hiệu lực


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...