Cần xử lý nghiêm những linh mục kích động giáo dân gây rối an ninh trật tự tại Nghệ An

May 20, 2017
Tags: , ,

Comments[ 1 ]


huong lan said...

Đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các phần tử phản động đội lốt tôn giáo, đó là các linh mục kích động giáo dân gây rối an ninh chính trị tại Nghệ An


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...