Cảnh giác với các quan điểm sai trái và thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng

May 23, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Bài viết rất hay và ý nghĩa, các bạn trẻ và đặc biệt là những quân nhân, sĩ quan trẻ cần phải cảnh giác trước mọi luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Loading...