Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền lý giải sao về khoản tiền trong tài khoản ?

May 18, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Hoàng Đức Bình nhập khám rồi vẫn có người gửi tiền chẳng qua là thanh toán nốt số tiền sau những hoạt động của Bình thời gian qua thui. Cẩn làm rõ và xử lý nghiêm cả linh mục Thục


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...