Người dân miền Tây Nam Bộ phản đối hành vi coi thường pháp luật, giáo lý của linh mục Nguyễn Đình Thục

May 22, 2017
Tags: , ,

Comments[ 0 ]


Loading...