Người dân tiếp tục phản đối, đề nghị xử lý nghiêm linh mục Đặng Hữu Nam

May 7, 2017
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Loading...