Phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị tư tưởng của Quân đội trong tình hình hiện nay

May 6, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Quan trọng nhất là thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...