Đấu tranh chống các quan điểm sai trái và thông tin xấu độc trên không gian mạng

June 14, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Mình nghĩ thông tin trên mạng thì nhiều nhưng nếu mỗi người tự biết chắt lọc thì những kẻ như bọn Việt Tân chỉ là phần thừa của xã hội thôi.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...