Selamat datang di CaraGampang.Com
Loading...

Lợi dụng vấn đề tham nhũng để xuyên tạc chống phá cách mạng nước ta

June 22, 20170 nhận xét

(tindautruongdanchu)-Tham nhũng là vấn đề không của riêng đất nước, quốc gia nào. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây các thế lực thù địch, phản động núp dưới danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền” lợi dụng vấn đề tham nhũng ở nước ta để chống phá, xuyên tạc nhằm phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Từ đó, tạo sự hồ nghi trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng. Hơn lúc nào hết, việc nhận thức rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là vấn đề cấp bách.


Khi truy cập vào mạng Internet, sẽ bắt gặp những trang mạng xã hội facebook, blog… do các đối tượng xấu, thế lực thù địch đăng tải các luận điểm xuyên tạc về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, Nhà nước ta. Trên những trang mạng này, các phần tử xấu có tư tưởng thù địch đã rêu rao những nội dung đại loại như: “đang có cuộc thanh trừng, đấu đá trong nội bộ Đảng”, “cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc đấu đá phe cánh”, rồi “tăng cường phòng, chống tham nhũng chỉ là chiêu trò mị dân”, “chống tham nhũng chỉ là hô khẩu hiệu” v.v...Thông qua những bài viết cực đoan, suy diễn không đúng bản chất về vấn đề tham nhũng ở nước ta, những phần tử xấu này rắp tâm dựng lên một bức tranh toàn gam màu tối. Thông qua đó, phủ nhận sự nỗ lực, quyết liệt trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã và đang chỉ đạo.
Các đối tượng lợi dụng thông tin một vài vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ, đảng viên đã bị đưa ra ánh sáng pháp luật nhằm suy diễn, xuyên tạc, bóp méo quan điểm rồi cho rằng tham nhũng là bản chất, là hệ quả của chế độ xã hội chủ nghĩa, của cơ chế lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Nếu ai đã từng đọc những thông tin nhảm nhí, xuyên tạc thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay trên các trang mạng xã hội do các thế lực thù địch ngụy tạo ra, sẽ không khó để nhận ra những âm mưu thâm hiểm đi kèm. Đó chính là sự xúi giục, âm mưu kích động nhân dân ta đứng lên đòi thay đổi cương lĩnh, thể chế chính trị, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển xã hội ta sang một xã hội “đa nguyên, đa đảng”.

Ở nước ta, cách đây gần 72 năm, Cách mạng Tháng Tám vĩ đại thành công đã lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (2-9-1945). Ngay từ thời điểm bấy giờ, Nhà nước và Chính phủ đã nhận ra quy luật tất yếu của sự hình thành tệ tham nhũng trong xã hội. Chính bởi vậy, hàng loạt dấu hiệu, biểu hiện về tham ô, hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn… đã được Nhà nước, Chính phủ ta chỉ ra. Chủ tịch Hồ Chí Minh - sinh thời đã từng nói: “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ. Kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng việc của ta…”.

Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tham ô, tham nhũng, lãng phí là kẻ thù của Chính phủ, của nhân dân. Còn nhớ, sau khi Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khai sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “…Chế độ thực dân đã đầu độc dân ta với rượu và thuốc phiện. Nó đã dùng mọi thủ đoạn hòng hủ hóa dân tộc chúng ta bằng những thói xấu, lười biếng, gian xảo, tham ô và những thói xấu khác. Chúng ta có nhiệm vụ cấp bách là phải giáo dục lại nhân dân chúng ta… Tôi đề nghị mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: Cần, Kiệm, Liêm, Chính”.

Tiếp tục các nghị quyết của những khóa trước, việc chúng ta đang tích cực triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó lưu ý tới công tác phòng, chống tham nhũng.

Thực tiễn thời gian qua cho thấy, đã có nhiều vụ án về tham nhũng nghiêm trọng bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Minh chứng như vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng đường thủy Việt Nam; vụ án “Tham ô tài sản; rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin; vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ…
Từ những kết quả trên cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng trong những năm qua luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ta coi trọng và đã cho những kết quả khả quan; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng.

Qua thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta đã đúc kết và “vạch mặt” những biểu hiện cũng như đề ra các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tệ tham nhũng. Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) cũng đã khẳng định: “Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn câu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực” là một trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nghị quyết đã lưu ý việc phải phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống suy thoái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và cơ quan thường trực về phòng, chống tham nhũng…; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Trong đó, trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm và công khai kết quả xử lý.

Như vậy, có thể thấy rằng, Đảng và Nhà nước ta không phủ nhận tệ tham nhũng đã và đang tồn tại gây ra nhiều hậu quả cho xã hội. Và để ngăn chặn tệ tham nhũng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh, đẩy lùi tệ tham nhũng, củng cố niềm tin ở nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu, chiến lược “Diễn biến hòa bình”.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi hoạt động lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch, cần phải có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu, bằng nhiều hình thức phong phú, quyết liệt. Trong đó, không thể xem nhẹ công tác truyên truyền, giáo dục, giác ngộ, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ trước những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch; đảm bảo cho họ phân biệt được đúng, sai; sàng lọc, tiếp nhận thông tin có lợi cho quốc gia, dân tộc, Quân đội, không tin, không cổ súy, lan truyền những thông tin xấu, có hại cho Đảng, cho đất nước, Quân đội. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thông tin chính thống, định hướng dư luận; khắc phục hiện tượng thương mại hóa hoạt động báo chí, đưa thông tin theo kiểu giật gân, câu khách, vô tình tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Mặt khác, phải nâng cao trách nhiệm chính trị, đạo đức cho mỗi cán bộ chiến sĩ; tổ chức tốt việc viết bài đấu tranh, phê phán luận điệu, quan điểm sai trái; giám sát, bảo đảm an ninh mạng, làm tốt công tác bảo vệ tài liệu mật, không để kẻ địch thu thập, xuyên tạc, lợi dụng để tuyên truyền chống Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta, dân tộc và Quân đội ta./

ĐĐP (dautruongdanchu.com)
Share this article :
loading...

TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Kẻ phản động Trịnh Hữu Long bày trò trên luật khoa tạp chí

(Tindautruongdanchu)-Trịnh Hữu Long -kẻ tự dựng nên trang Luật khoa tạp chí dưới sự hẫu thuẫn của Việt Tân nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chố...

Loading...
 
Copyright © 2011. TIN ĐẤU TRƯỜNG DÂN CHỦ - All Rights Reserved

Distributed By Free Blogger Templates | Lyrics | Songs.pk | Download Ringtones | HD Wallpapers For Mobile

Proudly powered by Blogger