Nguyễn Đình Thục phản động hay là cha đạo

June 12, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


hoatieudo said...

"Lợi dụng đức tin tôn giáo của nhân dân để thực hiện mục đích chính trị đen tối, liên tục vi phạm pháp luật với tính chất, mức độ ngày càng nghiêm trọng, linh mục Nguyễn Đình Thục không xứng đáng làm cha đạo mà thực chất bản thân Thục là một tên phản động đeo mặt nạ linh mục để làm công cụ cho các tổ chức phản động chống phá chính quyền. Theo đó, hơn ai hết, chính các giáo dân của Thục đã đang đứng lên kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của ông Nguyễn Đình Thục" QUÁ ĐÚNG LUÔN


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...