Nguyễn Lân Thắng-nỗi nhục của một gia đình cách mạng: "Cha làm thầy con đốt sách"

June 11, 2017
Tags: ,

Comments[ 2 ]


Anonymous said...

Thằng này, học rốt nhất nhà không có bằng cấp tiến sĩ, giáo sư nên phải tính cách nổi hơn cha bằng cách theo phản động hoặc buôn ma túy hoặc cướp của, giết người,...

Tuan vo ta said...

Mấy ông dư luận viên nói chuyện có khác :V . nỗi ô nhục của đất nước việt nam khi sinh ra bọn này :V


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...