Bị can Lê Đình Lượng là phần tử nguy hiểm của tổ chức khủng bố Việt Tân

July 26, 2017
Tags: , , ,

Comments[ 0 ]


Loading...