Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Xử lý nghiêm vi phạm, thu hồi đất quốc phòng bị lấn chiếm

July 25, 2017
Tags:

Comments[ 0 ]


Loading...