Ngụy quân, ngụy quyền vẫn là ngụy quân, ngụy quyền không bao giờ thay đổi

August 20, 2017
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


Anonymous said...

Việt Nam không xét lại lịch sử nhưng không cho ai động chạm vào lịch sử đó là chân lý của người Việt Nam. không truy xét về ngụy quân, ngụy quyền nhưng không cho phép thay đổi bản chất về ngụy quân, ngụy quyền.

Anonymous said...

CHXHCNVN là ngụy quyền của dân tộc VN là bù nhìn của CS Trung Quốc. CSVN và HCM là tay sai và là ngụy quyền bù nhìn của Trung Quốc. TQ dựng nên ngụy quyền CSVN và cướp danh xưng của dân tộc VN để biện minh cho sự bù mình của CSVN.

Nhiều người bị CS dụ chiến đấu cho CNCS mà tưởng là chiến đấu cho dân tộc. SỰ cai trị của ngụy CS là tạm thời thôi.

Các nước CS Đông Âu từng là ngụy nhà nước cho CS Lien Xô, bây giờ mới thật sự tự do. Chỉ khi nào không còn CS, dân tộc VN sẻ bầu ra chính phủ chân chính thì mới hết là ngụy CS.

Popular Posts

Loading...

TIN ĐÁNG CHÚ Ý

Linh mục Đặng Hữu Nam bị điều chuyển mục vụ là do sức ép của chính quyền?

(Tindautruongdanchu)-Mới đây trả lời phỏng vấn trên RFI linh mục Đặng Hữu Nam cố tình vu cáo chính quyền Việt Nam o ép giáo phận Vinh phải ...

HOT NEWS

Tin mới trên Facebook