Ngụy quân, ngụy quyền vẫn là ngụy quân, ngụy quyền không bao giờ thay đổi

August 20, 2017
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


Anonymous said...

Việt Nam không xét lại lịch sử nhưng không cho ai động chạm vào lịch sử đó là chân lý của người Việt Nam. không truy xét về ngụy quân, ngụy quyền nhưng không cho phép thay đổi bản chất về ngụy quân, ngụy quyền.

Anonymous said...

CHXHCNVN là ngụy quyền của dân tộc VN là bù nhìn của CS Trung Quốc. CSVN và HCM là tay sai và là ngụy quyền bù nhìn của Trung Quốc. TQ dựng nên ngụy quyền CSVN và cướp danh xưng của dân tộc VN để biện minh cho sự bù mình của CSVN.

Nhiều người bị CS dụ chiến đấu cho CNCS mà tưởng là chiến đấu cho dân tộc. SỰ cai trị của ngụy CS là tạm thời thôi.

Các nước CS Đông Âu từng là ngụy nhà nước cho CS Lien Xô, bây giờ mới thật sự tự do. Chỉ khi nào không còn CS, dân tộc VN sẻ bầu ra chính phủ chân chính thì mới hết là ngụy CS.

Loading...
loading...

CHUYÊN TRANG

CHUYÊN TRANG TIN TỨC QUÂN SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://tinquansunuocngoai.blogspot.com/

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang