Nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay

August 21, 2017
Tags: , ,

Comments[ 3 ]


Đán Lê Văn said...

mọi người phải nâng cao cảnh giác, Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta

Yen Giang said...

cảnh giác, nhận diện và kiên quyết chống các am mưu DBHB, BLLD là trách nhiệm của mọi người dân

Anonymous said...

nêu cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Popular Posts

Loading...

TIN ĐÁNG CHÚ Ý

Linh mục Đặng Hữu Nam bị điều chuyển mục vụ là do sức ép của chính quyền?

(Tindautruongdanchu)-Mới đây trả lời phỏng vấn trên RFI linh mục Đặng Hữu Nam cố tình vu cáo chính quyền Việt Nam o ép giáo phận Vinh phải ...

HOT NEWS

Tin mới trên Facebook