Nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay

August 21, 2017
Tags: , ,

Comments[ 3 ]


Đán Lê Văn said...

mọi người phải nâng cao cảnh giác, Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta

Yen Giang said...

cảnh giác, nhận diện và kiên quyết chống các am mưu DBHB, BLLD là trách nhiệm của mọi người dân

Anonymous said...

nêu cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Quỹ đầu tư HigherOrderVC bang California sẽ làm được gì về vụ 5 nhà báo gốc Việt bị sát hại

(Tindautruongdanchu)-Quỹ đầu tư HigherOrderVC -một quỹ ở bang California (Mỹ) và các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới vừa hợp tác tạo ra đ...

TIN TRÊN FACEBOOK

MỜI QUẢNG CÁO TẠI:
Liên hệ: chiasekienthucnet@gmail.com

Quảng cáo

Loading...