Nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên không gian mạng hiện nay

August 21, 2017
Tags: , ,

Comments[ 3 ]


Đán Lê Văn said...

mọi người phải nâng cao cảnh giác, Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của kẻ thù đối với nước ta

Yen Giang said...

cảnh giác, nhận diện và kiên quyết chống các am mưu DBHB, BLLD là trách nhiệm của mọi người dân

Anonymous said...

nêu cao cảnh giác kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

Loading...
loading...

CHUYÊN TRANG

CHUYÊN TRANG TIN TỨC QUÂN SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://tinquansunuocngoai.blogspot.com/

Video

Quảng cáo

Loading...

TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY

Khi "quan" công giáo đi thăm giáo dân sau bão

(Tindautruongdanchu)-Một hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội được cho là của một "quan" công giáo đi thăm giáo dân bị ảnh h...

loading...

Tổng số lượt xem trang