Quân đội làm nhiệm vụ sản xuất là chức năng, nhiệm vụ hợp ý Đảng, lòng dân

August 29, 2017
Tags: , , ,

Comments[ 2 ]


Anonymous said...

Cần có nhiều bài viết về vấn đề này hơn nữa.

Anonymous said...

Bài viết có tính định hướng tốt.

Loading...
loading...

CHUYÊN TRANG

CHUYÊN TRANG TIN TỨC QUÂN SỰ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
http://tinquansunuocngoai.blogspot.com/

Video

Quảng cáo

Loading...

Featured Post

Phản đối hành vi xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam

(Tindautruongdanchu)- Ba nhân vật phản động chuyên chống phá nhân dân Việt Nam, lại giám đại diện cho nhân dân để vu cáo về tình hình nhân ...

loading...

Tổng số lượt xem trang