Quân đội nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng

August 24, 2017
Tags: , ,

Comments[ 2 ]


Tất Thành Ngô said...

Quân đội nâng cao cảnh giác canh mạng, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đây là 1 nhiệm vụ mang tính cấp bách và lâu dài của Quân đội ta. Mỗi người quân nhân trong quân đội phải tự giác, có trách nhiệm cao trong việc đấu tranh chống lại các quân điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Góp phần nâng cao hơn nữa trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ cơ bản của quân đội. Bảo đảm quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Tất Thành Ngô said...

Quân đội nâng cao cảnh giác canh mạng, đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đây là 1 nhiệm vụ mang tính cấp bách và lâu dài của Quân đội ta. Mỗi người quân nhân trong quân đội phải tự giác, có trách nhiệm cao trong việc đấu tranh chống lại các quân điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Góp phần nâng cao hơn nữa trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ cơ bản của quân đội. Bảo đảm quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.

Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Y án sơ thẩm đối với kẻ phản quốc Nguyễn Văn Oai

(Tindautruongdanchu)-Sáng nay ngày 15/1/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử phúc thẩm hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Oai...

Tin mới trên Facebook

Loading...