Đấu tranh chống luận điệu phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch

September 18, 2017
Tags:

Comments[ 2 ]


An Khánh said...

Đúng vậy, không thể coi thường với các luận điệu ru ngủ của các thế lực thù địch. Chúng ta cần phải hành động một cách chủ động, bằng cả hệ thống chính trị, cả sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

The sun said...

Một thực tế cho thấy Liên Xô và các nước Đông Âu đã không thể trụ đứng trước chiến lược này của các thế lực thù địch. Và giờ đây chúng ta không thể chủ quan để chúng dễ dàng thực hiện được mục đích.


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...