Bệnh háo danh, ham địa vị!

October 13, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


huong lan said...

Chữ "Danh" ai cũng muốn có, nhưng nó chỉ có giá trị được tất cả mọi người công nhận, còn dùng mọi thủ đoạn để có nó thì không phải là "Danh" mà là "Nhục"

Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Kiên quyết, chủ động, tích cực đánh bại chiến lược "diễn biến hoà bình" của thế lực thù địch trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo

(Tindautruongdanchu)-Những năm gần đây, vấn đề mâu thuẫn, xung đột về dân tộc, tôn giáo, biên giới ở nhiều khu vực trên thế giới đã trở th...

Tin mới trên Facebook

Loading...