Vụ án mẹ Nấm: Không chỉ là tội phạm phản Quốc mà còn là tội phạm của nhân dân Việt Nam

October 28, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Nhân dân đồng ý bắn bỏ bọn phản động cho đỡ phức tạp!


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...