Xuyên tạc tình hình chính trị trong nước

October 12, 2017
Tags:

Comments[ 1 ]


huong lan said...

Đây là một trong những thủ đoạn chống phá Đảng và Nhà nước ta của bọn phản động. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác, không để chúng lôi kéo, xúi giục


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...