Nhận diện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

November 17, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


huong lan said...

Bài viết rất hay, cảm ơn Đình Đồng


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...