Vì sao các nước phương Tây 'chống lưng' cho các phần tử phản động chống phá Việt Nam (bài 1)

December 8, 2017
Tags: ,

Comments[ 1 ]


Anonymous said...

Chủ nghĩa đế quốc vẫn luôn muốn tiêu diệt chế độ xã hội chủ nghĩa và cả những nước mặc dù không theo chế độ xã hội chủ nghĩa nhưng không nghe theo sự chỉ bảo của chúng thì chúng cũng tìm mọi cách để tiêu diệt!


Loading...

BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM

Xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố giữ vững trận địa tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên ở đơn vị cơ sở nhằm phòng, chống ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch

(Tindautruongdanchu)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 - một sự kiện quan tr...

Facebook của chúng tôi

Loading...