Đoàn kết vừa là truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa là cội nguồn sức mạnh, sức chiến đấu và năng lực cầm quyền của Đảng ta trong suốt 86 năm qua. Càng trong những lúc khó khăn, kể cả lúc cam go nhất của thời cuộc, Đảng ta càng giữ vững ý chí thống nhất, tinh thần đoàn kết, vì đó là “bức tường thành” tạo nên sức mạnh vô địch của Đảng. Đặc biệt, tinh thần đoàn kết thống nhất của Đảng trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII càng được thể hiện sâu sắc, phát huy mạnh mẽ để góp phần tổ chức Đại hội thành công.
Đề cao cảnh giác với những thông tin phá hoại sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

Không chỉ trước Đại hội, mà những ngày diễn ra Đại hội XII của Đảng, trên mạng xuất hiện không ít những thông tin, rằng: Nội bộ Trung ương Đảng đấu đá nhau để tranh giành quyền lực; Trung ương Đảng phân tán về việc giới thiệu, đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; Bầu cử trong Đại hội XII làm gì có chuyện dân chủ, mà chỉ là làm theo sự chỉ đạo của một nhóm người có quyền lực tối cao trong bộ máy “độc đảng”… (!)

Khi biết những thông tin trên, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm báo chí Đại hội XII, khẳng định: Những ý kiến trên hoàn toàn xa lạ với thực tế. “Là những người tham gia phục vụ Hội nghị Trung ương 14 và phục vụ Đại hội Đảng, chúng tôi thấy rằng, các quy trình giới thiệu nhân sự cấp cao bảo đảm rất chặt chẽ theo đúng Điều lệ Đảng, đúng quy chế bầu cử trong Đảng và được tiến hành dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Công tác nhân sự luôn được thảo luận rất dân chủ, minh bạch, chứ không như người ta rêu rao rằng có sự vi phạm nguyên tắc của Đảng, rồi áp đặt, vượt lên cá nhân, vượt lên tập thể. Đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn xuyên tạc một cách rất ác ý. Chúng ta phải luôn cảnh giác với những thông tin vu cáo, phá hoại như thế”-đồng chí Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Ảnh minh họa/nguồn internet. 

Là người theo dõi nhiều lần Đại hội của Đảng, đồng chí Đức Lượng, nguyên Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân cho biết, việc các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu tung tin thất thiệt, xuyên tạc sự đoàn kết thống nhất trong Đảng “nở rộ” trong dịp trước và trong Đại hội Đảng toàn quốc lần này cũng không nằm ngoài mưu đồ cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Bằng những thông tin dựng chuyện, bịa đặt, vu cáo, chúng cố tình đánh vào sự đoàn kết thống nhất giữa các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, “kê cao kích bổng” người nọ, “hạ thấp bôi nhọ” người kia, rồi “moi” chuyện cá nhân, chia rẽ phe phái. Nếu ai không có nhãn quan chính trị đúng đắn, sáng suốt, tinh thần cảnh giác cao độ, không đủ khả năng để nhận diện đúng-sai, phải-trái, thực-hư, thì rất dễ bị những thông tin đen tối đó “đầu độc” một cách tinh vi, nham hiểm!
  Trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta luôn coi trọng “giữ gìn con ngươi của mắt mình” 

Đại hội XII của Đảng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là Đại hội đánh dấu những thành tựu nổi bật sau 30 năm đất nước đổi mới được khởi xướng từ Đại hội VI của Đảng (1986). 

Không ngẫu nhiên mà Đại hội lần này có chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới”. Đặt yếu tố đoàn kết lên vị trí hàng đầu, một mặt khẳng định ý chí thống nhất, tinh thần đoàn kết là bản chất, truyền thống, sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 86 năm qua; mặt khác Đảng ta nhấn mạnh tinh thần đoàn kết luôn được mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đảng viên tham gia Đại hội Đảng lần này, thấm nhuần và thể hiện sâu sắc trong cả suy nghĩ và việc làm, trong cả tư tưởng và hành động. 

Trong mỗi dịp Đại hội Đảng, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất của Đảng được thực hiện, phát huy trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đảng viên tham dự đều có quyền phát biểu, thảo luận, góp ý các văn kiện trình đại hội; có quyền ứng cử, đề cử nhân sự vào cấp ủy mới, nhưng quyền quyết định tối cao mọi vấn đề thuộc về toàn thể Đại hội, chứ không phải là quyền quyết định của một cá nhân, một nhóm người nào như một số ý kiến từng rêu rao. Các đại biểu dự Đại hội được thẳng thắn trao đổi, bàn bạc, góp ý mọi vấn đề trong Đại hội trên cơ sở Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và trên tinh thần vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước và nhân dân. 

Theo Ban Tổ chức Trung ương, một trong những thành công nổi bật của Đại hội Đảng bộ các cấp trong năm 2015 là việc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai và đạt kết quả tốt. 68/68 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu được 3.504 ủy viên ban chấp hành, trong đó có 1.242 tham gia cấp ủy lần đầu (chiếm 35,5%); 396 ủy viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 11,3%), cao hơn 0,55% so với nhiệm kỳ trước; 466 nữ ủy viên (13,3%), tăng 1,9% so với nhiệm kỳ trước; 276 ủy viên dưới 40 tuổi (chiếm 7,9%), tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước. Điều đáng nói là, tất cả danh sách bầu cử trong Đại hội Đảng bộ các cấp đều có số dư từ 15-30% so với số lượng cần bầu. Khẳng định lại điều này để thấy việc bầu cử trong Đảng ta là rất dân chủ, minh bạch, khách quan, không có chuyện “bầu tròn, bầu khép kín” như một số ý kiến lệch lạc nêu ra. 

Thực tiễn cho thấy, ý nghĩa nhân văn của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng ta từ trước đến nay là thiểu số phải phục tùng đa số, lấy cái toàn cục chi phối cái cục bộ, đồng thời khơi dậy, phát huy cao nhất ý thức, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của mọi cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là trung tâm đoàn kết, hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Tất nhiên, đã gọi là tổ chức, kể cả tổ chức đảng, khó có thể có chuyện mọi người, mọi việc đều đồng nhất, đồng thuận như nhau. Như người ta thường nói, năm ngón tay cũng có ngón dài, ngón ngắn. Việc xuất hiện ý kiến không giống nhau trong tổ chức đảng cũng là lẽ thường tình. Nhưng với truyền thống của một đảng thấm nhuần tinh thần ứng xử mọi việc theo phương châm “thấu tình đạt lý” của dân tộc và con người Việt Nam, Đảng ta luôn biết cách thu hẹp khoảng cách bất đồng thông qua giải quyết, xử lý các công việc một cách khách quan, công tâm, thấu đáo, lấy lợi ích chung làm trọng. Kể cả việc hệ trọng, nhạy cảm như bầu cử trong Đảng, việc ai nghỉ, ai tiếp tục ở lại, ai có thể cất nhắc lên cao cũng được bàn bạc, thảo luận rất dân chủ, công khai trên tinh thần nguyên tắc, Điều lệ Đảng mà vẫn thể hiện tình thương yêu đồng chí. Đó là chiều sâu nhân văn của tinh thần đoàn kết chân chính, chứ không phải là việc “đấu đá nội bộ”, “tranh giành quyền lực”, “thanh trừng nội bộ” (!) như một vài ý kiến lạc lõng của “các nhà đấu tranh dân chủ” từng “la lối”! 

Là một đảng mác-xít chân chính sinh ra trong phong trào giải phóng dân tộc, thấm nhuần những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin về công tác xây dựng Đảng và kế thừa truyền thống đại đoàn kết của dân tộc, Đảng ta luôn coi trọng giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình- theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt 86 năm qua, trong bất luận hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn một lòng giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất bởi đây là một trong những nhân tố cơ bản bảo đảm cho Đảng luôn giữ gìn bản chất giai cấp công nhân để lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn lịch sử.  

Đặc biệt, càng trong những lúc khó khăn, những thời điểm bước ngoặt của lịch sử, kể cả những khi thời cuộc có “chao đảo, ngả nghiêng” tác động không thuận đến vận mệnh của Đảng và chế độ, nhưng Đảng ta càng thể hiện bản lĩnh kiên cường, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất cao độ. Còn nhớ vào nửa cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Liên bang Xô-viết tan rã, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế lâm vào tình trạng thoái trào, nhưng Đảng ta, mà đứng đầu là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, vẫn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kiên cường vượt qua thử thách khắc nghiệt của thời cuộc để tiếp tục chèo lái con thuyền cách mạng từng bước đi tới đích thành công. 

Với nền tảng truyền thống đoàn kết vững chắc đó, chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào ý chí thống nhất, tinh thần đồng thuận của các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần này sẽ chung tay góp sức tổ chức Đại hội XII thành công về mọi mặt, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

>>Bài 5:Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội


Theo PHÚC NỘI (báo Quân đội Nhân dân điện tử)