Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc January 15, 2016 , 0 bình luận

Đó là tinh thần trong nhiều ý kiến của bạn đọc phản hồi về tòa soạn. Thông tin xấu chỉ như chút mây đen không thể che được ánh sáng mặt trời quang minh chính đại. Những luồng gió độc thông tin chắc chắn sẽ bị đẩy lùi bởi sức mạnh của niềm tin đối với Đảng.

 GS, TS Hoàng Chí Bảo, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương:
Củng cố sức mạnh lòng dân
Hiện nay, trước thềm Đại hội XII của Đảng, việc các thế lực thù địch xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước, chế độ không phải là điều lạ. Càng gần ngày diễn ra đại hội Đảng, hoạt động chống phá càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi nhằm chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết, lung lạc niềm tin trong nhân dân.
Sinh thời, Bác Hồ luôn xử lý tình huống phức tạp một cách chuẩn xác, uyển chuyển, tinh tế với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Sau Cách mạng Tháng Tám, nước ta thù trong giặc ngoài, khó khăn chồng chất, nhưng Người tin vào sức mạnh của nhân dân, chủ trương đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tộc. Người chú trọng củng cố niềm tin cho nhân dân, cán bộ đảng viên trước khó khăn, thử thách. Đây chính là sức mạnh nền tảng giúp giữ vững chế độ. Tiếng nói tích cực của nhân dân ủng hộ cách mạng, chế độ đủ sức áp đảo các thông tin tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ.
Người căn dặn: “Cách mạng phải lấy sức mạnh trong lòng dân”. Để xây dựng sức mạnh lòng dân, Đảng ta phải có những hành động thực tế mang lại lợi ích thiết thực, tôn trọng quyền dân chủ và làm chủ của dân. Chính nhân dân sẽ là người làm chủ, bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng. Bác nhấn mạnh phải làm sao cho dân tin tưởng, dân hiểu đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thì được dân giúp đỡ, dân ủng hộ và dân bảo vệ.
Những luận điệu xuyên tạc, lừa mị, mê hoặc, kích động, phá hoại sự nghiệp cách mạng của nước ta thực chất là chống lại nhân dân. Chúng ta cần phải biết rõ, tỉnh táo, chủ động phản bác lại. Lấy cái tích cực, đúng đắn, chính đáng chống lại cái tiêu cực, xuyên tạc, sự giả dối; lấy sự “quang minh chính đại”, “dĩ công vi thượng”, đặt việc dân việc nước lên hàng đầu như lời Bác dạy để đẩy lùi cái xấu. Một khi Đảng được dân tin yêu thì không thế lực nào có thể chống phá. Chính sự đoàn kết, đồng thuận giữa nhân dân với Đảng là yếu tố quyết định. Đảng vì dân mà tồn tại, dân tin Đảng, bảo vệ Đảng chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình.
Cán bộ, đảng viên phải giữ vững niềm tin, tiên phong gương mẫu. Mỗi người dân có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chế độ, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ mình, đồng thời bảo vệ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, chúng ta phải tỉnh táo phân biệt những thông tin đúng, chính thống để giữ vững niềm tin, hành động đúng đắn, tránh rơi vào luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.
PHAN HUYỀN (ghi)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hòa, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2:
Tỉnh táo để không mắc mưu
Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng hàng đầu của đất nước nên các thế lực thù địch không ngừng chống phá. Lợi dụng sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân về công tác nhân sự, nhất là các chức danh lãnh đạo chủ chốt, các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị… ra sức bình phẩm, suy diễn, xuyên tạc, dựng chuyện, bịa đặt nhằm chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, qua đó gieo rắc sự hoài nghi trong quần chúng nhân dân.
Những ngày qua, trên mạng xã hội, các chương trình phát thanh, truyền hình, báo chí hải ngoại và trên cả hệ thống tin nhắn qua điện thoại di động, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, bình phẩm, xuyên tạc trong Bộ Chính trị của Đảng ta đang có cuộc đấu đá phe nhóm nhằm tranh giành quyền lực. Đặc biệt, lợi dụng Hội nghị Trung ương 14, trên các mạng xã hội thường xuyên xuất hiện hình ảnh, video clip về các đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được kiểm chứng, xác thực, nhưng kẻ xấu cứ khăng khăng cho đó là “tâm thư” của cán bộ này, cựu quan chức kia ủng hộ, tố cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, gây hoang mang, dao động trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Về công tác nhân sự của Đảng, đây là vấn đề được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng chống phá. Nhận thức rõ âm mưu của kẻ thù, Đảng ta đã xây dựng và ban hành quy chế bầu cử trong Đảng. Mỗi vị trí lãnh đạo đều có các tiêu chuẩn phù hợp và được quy định một cách cụ thể. Hơn thế nữa, công tác cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược được Đảng ta tập trung lãnh đạo, quy hoạch, thực hiện công khai, minh bạch và được thử thách, trưởng thành trong thực tiễn. Hội nghị Trung ương 14 đã được Đảng ta xác định trong chương trình làm việc toàn khóa, nhằm bàn bạc và quyết định những phần việc còn lại để tiếp tục chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Tôi cho rằng, việc nhân dân ta ngày càng quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước, nhất là những sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước là điều đáng mừng. Đó là biểu hiện sinh động của ý thức chính trị, tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Vì thế, những luận điệu chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, những thông tin thất thiệt trên các mạng xã hội trong thời gian qua cần phải kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh. Mỗi công dân Việt Nam cần tỉnh táo phân biệt rõ đúng, sai tránh mắc mưu kẻ xấu.

HOÀNG THÀNH (ghi)Đồng chí Đặng Mạnh Trung, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai:
Đồng thuận cao, đẩy lùi mọi mưu đồ chống phá
Càng gần thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch càng tăng cường chống phá với nhiều chiêu bài, thủ đoạn nham hiểm hòng bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo và của Đảng. Thực chất đây chỉ là “bổn cũ soạn lại”, nhưng lần này chúng chống phá quyết liệt, ráo riết, thâm độc hơn. Chúng nói xấu lãnh đạo, dựng chuyện phe phái để gây chia rẽ nội bộ, phá hoại sự đoàn kết trong Đảng. Chúng còn lợi dụng việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng để gửi những cái gọi là “kiến nghị”, “lời tâm huyết”, nhưng thực chất là xuyên tạc sự thật, mưu đồ cá nhân hòng làm giảm lòng tin giữa Đảng với dân; mạo danh viết bài chống phá Đảng ngay trước thềm đại hội. Mục đích cuối cùng của chúng là xóa bỏ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung vào phá hoại sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sắp tới. Nham hiểm ở chỗ, chúng đánh vào sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phá hoại về tổ chức và công tác nhân sự đại hội. Chúng lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ để đưa ra luận điệu xuyên tạc rằng: “Bầu cử trong đại hội là hình thức, là sự đấu đá giữa các phe phái”… gây dư luận xấu trong nhân dân.
Trước những thủ đoạn thâm độc đó, theo tôi, cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng và kết quả Hội nghị Trung ương 13, 14 để tạo sự đồng thuận cao, “miễn nhiễm” trước mọi âm mưu của kẻ xấu. Phát huy cao độ vai trò của các cơ quan báo chí chính thống, cán bộ, đảng viên và đội ngũ báo cáo viên các cấp trong việc tuyên truyền củng cố lòng tin ở nhân dân, phản bác những quan điểm, ý kiến sai trái, vạch trần động cơ, bản chất phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong xã hội. Cùng với đó, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tiếp xúc, nghiên cứu những văn bản chính thống của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đặc biệt, cần xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận để tán phát tài liệu, moi móc cá nhân, bóp méo sự thật gây chia rẽ nội bộ… Đây là việc làm cần thiết để bảo vệ Đảng, góp phần vào thành công của đại hội.

ĐÌNH THÀNH (ghi)

Ông Nguyễn Vân Chương, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên:

Định hướng dư luận, tạo sức “tự đề kháng”

Là người có gần 40 năm làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Điện Biên, tôi cho rằng, trước các hành động tung tin bịa đặt nói xấu lãnh đạo của kẻ xấu, phần tử cơ hội, tổ chức Đảng các cấp phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái. Cấp ủy đảng các cấp phải làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Thông qua sinh hoạt của tổ chức đảng, cấp ủy chủ động cung cấp thông tin, giải tỏa dư luận đối với những luồng thông tin trái chiều, bịa đặt trên mạng internet; đấu tranh phê phán những biểu hiện dao động, mơ hồ hoặc phụ họa theo những thông tin, quan điểm sai trái. Thực hiện phương châm “mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên của Đảng”, cán bộ, đảng viên phải là người trực tiếp tuyên truyền cho gia đình và quần chúng nhân dân nơi cư trú, làm rõ bản chất sai trái, tính chất nguy hiểm của các thông tin sai trái, bịa đặt. Từ đó định hướng dư luận theo hướng tích cực, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hình thành sức “tự đề kháng” của quần chúng trước các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc.
Trước, trong và sau đại hội Đảng các cấp, cấp ủy đảng cần tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và cổ động trực quan, tạo khí thế phấn khởi trong xã hội.
Cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong đấu tranh phản bác các thông tin sai trái. Các tổ chức đoàn thể tích cực hướng dẫn cụ thể cho đoàn viên, hội viên cách thức tiếp nhận và xử lý thông tin trên mạng internet, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị vững vàng, có chính kiến và sẵn sàng tham gia đấu tranh với thông tin sai trái khi tham gia các diễn đàn, mạng xã hội. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên không tham gia các hội, nhóm, đoàn thể bất hợp pháp trên mạng internet, không tán phát hoặc chia sẻ những thông tin có nội dung xấu độc.
Các cơ quan quản lý Nhà nước có biện pháp tăng cường công tác quản lý việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, blog, trang tin điện tử; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng internet để truyền bá quan điểm chống Đảng, Nhà nước hoặc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.
HOÀNG TRƯỜNG GIANG (ghi)
Theo báo Quân đội Nhân dân điện tử

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm