Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Quyền Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương:
Lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên vào các phong trào thi đua
Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương cũng đang đối diện với nhiều khó khăn và thách thức; một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thiếu ý chí phấn đấu, thiếu kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc, nhất là kỹ năng “tự đề kháng”; dễ bị dao động về lập trường tư tưởng, có biểu hiện lệch chuẩn về giá trị đạo đức, văn hóa; đề cao hưởng thụ, sống thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa... Trước tình hình đó, Đoàn thanh niên các cấp trong khối với sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cùng sự hỗ trợ tích cực của những tổ chức, cá nhân trong và ngoài khối đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều chương trình hành động cách mạng có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, đã từng bước đổi mới căn bản nội dung và phương thức giáo dục của Đoàn, quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại bổ trợ cho công tác giáo dục của Đoàn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, tận tụy với công việc, nâng cao ý thức, thái độ phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc... Qua đó, đã cùng cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan Trung ương làm tốt công tác tư tưởng, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong thanh niên. Thanh niên trong khối đang dần hình thành các chuẩn mực đạo đức mới, có bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, thủy chung, giàu lòng nhân ái, sống có nghĩa, có tình, có hoài bão, ước mơ” vươn lên trở thành các cán bộ tốt, đảng viên gương mẫu, thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong mọi lĩnh vực.

Ảnh minh họa
Tiến sĩ Phạm Đình Đảng, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản:
Nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa
Trong rất nhiều vấn đề cần thực hiện để làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” gắn với phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, việc đầu tiên cần làm là mỗi cán bộ, đảng viên được thông tin đầy đủ, kịp thời và sâu sắc nhằm nhận thức rõ vấn đề, nâng cao năng lực tự đề kháng, tự phòng ngừa.
Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan sâu xa tới số phận mỗi con người, danh dự mỗi tổ chức. Công việc này rất căn bản, có ý nghĩa quan trọng không chỉ về mặt phương pháp luận và nhận thức luận để mỗi cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh, lọc bỏ, tự làm trong sạch, tự nâng mình lên ngang tầm nhiệm vụ mà còn là tiền đề, điều kiện, là công cụ để mỗi người tự xem xét, tự nhận diện, tự phân tích về thực tiễn phong phú và phức tạp của vấn đề. Trên cơ sở đó tự ý thức về sự đề kháng, tự đề kháng trước âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dân gian nói: Quả bí thường thối từ ruột thối ra. Chúng ta rất lưu ý điều đó và có đối sách kiểm soát, tự kiểm soát chặt chẽ. Không có năng lực tự đề kháng của mỗi cán bộ, đảng viên làm nền tảng, rất khó thành công, nếu không nói là không thể thành công từ căn bản trong công việc này...
Nhà báo Nguyễn Hải Đăng, Báo Nhân Dân:
Đổi mới mạnh mẽ phương pháp tuyên truyền, giáo dục
Cần phải tích cực phát hành các tạp chí tuyên truyền chuyên đề hướng về giới trẻ, phù hợp tâm lý giới trẻ, kể cả trên mạng xã hội. Phải khuyến khích tinh thần dân chủ, khoa học trong giới trẻ. Tranh luận dân chủ, công khai chính là một phương pháp học tập phù hợp với giới trẻ. Cần làm cho quá trình tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trở nên trực quan, sinh động, thực tế. Trao đổi sẽ giúp người trẻ nhận ra hạn chế trong nhận thức và quan điểm của mình, không sa vào chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cá nhân... Hơn nữa, muốn chống suy thoái về tư tưởng chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ thì rất cần những buổi sinh hoạt có chất lượng trong chi bộ, trong các tổ chức Đảng. Bởi vì, các đảng viên trong chi bộ là người trực tiếp cùng sinh hoạt, cùng làm việc, sớm phát hiện các biểu hiện lệch lạc, sai trái của cán bộ, đảng viên trẻ. Vừa trao đổi trên tư cách người thầy, cấp trên, đồng nghiệp, vừa trao đổi kinh nghiệm của đảng viên lâu năm, những đảng viên đi trước sẽ là điểm tựa vững chắc cho các đảng viên trẻ hoàn thiện mình.
Đoàn viên Nguyễn Thị Thu Thủy, Bộ Thông tin và Truyền thông:
Xác định nguồn thông tin tốt qua nhận dạng tên miền
Tại Việt Nam, tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” là tên cấp cao nhất, được tổ chức quản lý tên và số cấp cao nhất toàn cầu (ICANN) chuyển giao cho Việt Nam quản lý. Thông qua tên miền có thể nhận diện được về nội dung thông tin. Việc đăng ký, sử dụng, nhận dạng tên miền cũng dần trở thành yếu tố quyết định trong việc thông tin, tuyên truyền, giúp cho việc nhận thức, xác định nguồn thông tin tốt, tránh tiếp cận và sử dụng nguồn tin xấu.
Đơn cử như trong thời gian qua, các phần tử chống đối ở nước ngoài đã mạo danh các đồng chí lãnh đạo cấp cao ở nước ta để đưa lên mạng những thông tin sai lệch, với trang tin sử dụng tên miền là tên các đồng chí lãnh đạo dưới đuôi tên miền quốc tế (.com, .net, .org) gây hiểu nhầm, định hướng sai lệch đến nhận thức của người đọc. Trong trường hợp này, nếu nhạy bén nắm bắt được thông tin về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam, người sử dụng có thể nhanh chóng xác định được đây là nguồn tin giả mạo, do những trang tin này sử dụng tên miền quốc tế với các thông tin định danh không xác thực. Quy định về quản lý, sử dụng tài nguyên Internet tại Việt Nam nêu rõ: “Báo điện tử, trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng ít nhất 1 tên miền “.vn” và lưu giữ tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam. Các nguồn tin chính thức, đặc biệt là tin tức chính trị, luật pháp của Việt Nam do các cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng, Nhà nước cung cấp sẽ sử dụng tên miền “.vn” với những thông tin định danh xác thực. Đây là một dấu hiệu nhận biết thông tin xấu, thông tin tốt mà mỗi người sử dụng Internet cần biết.
Nhà báo Phạm Văn Cường, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:
Tăng cường tương tác trên mạng với thanh niên
Trong tình hình hiện nay, tổ chức Đoàn cần phát huy thế mạnh của mình, sử dụng hiệu quả các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là truyền thông hiện đại, sử dụng mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức tuân thủ pháp luật cho thanh niên. Truyền thông hiện đại coi trọng tính tương tác hai chiều giữa chủ thể truyền thông và đối tượng công chúng của họ. Vì vậy, nếu sử dụng mạng xã hội mà không lắng nghe, đón nhận phản hồi thì tác động tiêu cực là không tránh khỏi. Nếu những phản hồi, nhận xét, bình luận của thanh niên không được tổ chức Đoàn lắng nghe và giải quyết thì sử dụng mạng xã hội ít tác dụng. Đây sẽ là thách thức không nhỏ, đòi hỏi mỗi cán bộ Đoàn phải dành thời gian nghiên cứu, nuôi dưỡng, quản lý tài khoản của mình trên mạng xã hội. Một điều đáng mừng, là ngay cả các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn đều sử dụng mạng xã hội, đó là kênh thông tin hữu ích để cán bộ Đoàn nắm được tâm tư, nguyện vọng và vấn đề của giới trẻ. Nếu chúng ta biết sử dụng, thì tác dụng của mạng xã hội trong giáo dục thanh niên là rất lớn.
Theo HẢI HÒA, PHƯƠNG THẠNH (Báo Quân đội Nhân dân điện tử/tổng hợp)