Thế nhưng đây cũng là dịp các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng với những nội dung phản động như: Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng, đặc biệt là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

>>Đâu là sự thật trong luận điệu “Nước Việt Nam không thể có dân chủ nếu Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” của các thế lực thù địch

>>Tự do ngôn luận không phải thứ để mang ra "mặc cả"

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì ?

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Cần khách quan nhìn thẳng vào sự thật!

>>Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Một bản án của lòng dân

>>Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

>>Sự thật ngay sau lời kêu gọi của các nhà dân chủ

>>Sự thực những “thỉnh nguyện thư” chống phá Việt Nam

>>Bộ phim Terror in Little Sai Gon: Chỉ phơi bày thêm sự dối gạt (*) 
Ảnh minh họa.  Nguồn: internet

Thực tiễn các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô cho thấy: Gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội là khâu đột phá trong chiến lược chống chủ nghĩa xã hội, là đòn tiến công quyết liệt và quyết định làm tan rã chế độ và hệ thống XHCN. Vì vậy, các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tung ra nhiều tài liệu, các bài viết, các ấn phẩm phản động... tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin, đặc biệt là qua internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm. Bởi ưu thế vượt trội của internet là: Dung lượng thông tin lớn, thông tin có thể tán phát cả trong và ngoài nước; tốc độ truyền tin nhanh, chuyển tải đơn giản, truy nhập dễ dàng, dễ thỏa mãn nhu cầu nghe-nhìn. Điều đáng lo ngại là phần lớn số người sử dụng internet ở nước ta hiện nay là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, nên những thông tin xấu độc sẽ có tác hại ghê gớm khi làm cho thế hệ trẻ có cái nhìn lệch lạc về lịch sử, xã hội và chủ trương, đường lối của Đảng. Lợi dụng hệ thống thông tin mạng toàn cầu, các thế lực phản động nước ngoài đã và đang xây dựng khá nhiều trang thông tin có nội dung khiêu khích, lôi kéo, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Các trang tin này được thiết kế sử dụng tiếng Việt với nhiều hình thức thông tin có tác dụng thu hút, lôi kéo người dân trong nước truy nhập vào, để rồi cài vào đó các thông tin có tính chất phản động, chống đối.     

Ngày nay, thư điện tử (email) là một dạng dịch vụ không thể thiếu đối với người sử dụng internet. Mỗi ngày có hàng tỷ thư điện tử được truyền đi qua internet, do đó các phần tử phản động sử dụng danh sách email gửi các tài liệu chống đối ta với số lượng lớn. Đặc biệt, gần đây trên internet xuất hiện một số trang thông tin điện tử (website) tiếng Việt như: Website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài; website của nhóm người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài; website của một số cơ sở dịch vụ công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nước ngoài… mang nội dung sai trái, phản động. Họ biết rằng sức mạnh của Đảng ta và chế độ XHCN là sự thống nhất, gắn bó giữa Đảng với Nhà n­ước và nhân dân. Vì vậy, những phần tử cơ hội thù địch dùng nhiều “ngón đòn” tinh vi và xảo quyệt tập trung công phá vào vai trò lãnh đạo của Đảng, hòng tạo ra sự đối lập Đảng với Nhà nước và nhân dân, tiến tới gạt bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với xã hội. Gần đây họ tán phát tài liệu “Đại hội XII-một thất bại chung của Việt Nam”, họ cho rằng: Đại hội XII chỉ có một kết quả, đó là ai ở, ai đi và kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Vì vậy, sau Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục yếu đi, nội bộ ngày càng phân hóa. Một số thế lực lại cho rằng: Ở các nước tư bản phương Tây, “nhiều việc không có đảng lãnh đạo dân người ta vẫn làm được”. Rồi họ kết luận: “Đảng chỉ cần thiết khi chưa giành được chính quyền, khi đã có chính quyền Đảng nên trao quyền lại cho nhân dân, cho bộ máy nhà nước”, như thế mới thực sự là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Với kiểu lý luận lập lờ như trên, họ đã không cắt nghĩa đầy đủ về sự lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã hội thông qua bộ máy Nhà nước nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thực chất những quan điểm thù địch nêu trên là biểu hiện cụ thể của thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nhằm từng bước tạo ra sự mất lòng tin của dân với Đảng, dọn đường cho sự hình thành tư tưởng “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”.

Để tiếp tục thực hiện âm mưu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch cũng ráo riết công kích các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Họ cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời, nó chỉ phù hợp với hoạt động của Đảng khi chưa giành được chính quyền, thực hiện tập trung dân chủ là nguyên nhân gây ra độc đoán, chuyên quyền... Đây là chiêu trò chống phá Đảng từ bản chất, làm cho Đảng thoái hóa, biến chất, phá vỡ khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, đẩy Đảng về thời kỳ “tiểu tổ, phân tán”, kích động tư tưởng dân chủ theo lối tự do vô chính phủ, từng bước làm mất sức mạnh và vai trò, uy tín của Đảng đối với toàn xã hội.

Cần phải thấy rằng sự tác động của các quan điểm thù địch, sai trái thông qua internet đã làm cho nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp tới chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều nguy hiểm là các luồng thông tin xấu độc ấy sẽ tác động vào một bộ phận thanh niên, sinh viên và một số văn nghệ sĩ, trí thức “cấp tiến” khiến họ bị lung lạc niềm tin và có những hành động đi ngược lại lợi ích của dân tộc và nhân dân, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chống đối Đảng, chống đối chế độ.

Những vấn đề trên đây không phải cho đến nay các thế lực thù địch mới tiến hành mà chúng đeo đuổi hàng chục năm nay nhưng quyết liệt hơn trong những thời điểm đất nước có những sự kiện lớn và hiện nay là khi ta đang chuẩn bị cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Từ những vấn đề trên ta có thể thấy, mưu toan bao trùm của các thế lực thù địch là nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm chệch mục tiêu phát triển đất nước, đường lối phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu cuối cùng là thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy chúng ta cần tỉnh táo nhận diện đúng, cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, không bất ngờ, hoảng hốt trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch. Mọi cán bộ, đảng viên cần bình tĩnh xem xét, phân tích và nhận rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mà các thế lực thù địch đang ra sức chống phá, từ đó làm thật tốt công tác tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, vạch rõ sự gian trá cả về mặt lý luận và thực tiễn mà các thế lực thù địch đã rao giảng trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng cần phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch với các ý kiến đóng góp của một số cử tri theo hướng xây dựng, gạn đục khơi trong, tâm huyết với con đường phát triển của đất nước… Chủ động thực hiện các giải pháp để ngăn chặn và vô hiệu hóa mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm sai trái trên internet, nhằm tạo ra sự "miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Theo TRẦN VĂN HUYÊN  (báo Quân đội Nhân dân điện tử)