Đăng bởi Đấu trường Dân chủ lúc April 13, 2016 , 0 bình luận

(chiasekienthucnet)-Công tác nhân sự luôn được coi là công tác then chốt trong mọi tổ chức, được chú trọng trong mọi thời kỳ. Nguồn nhân lực tốt thì sẽ vận hành bộ máy của cơ quan, tổ chức đó tốt và ngược lại. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác nhân sự cho Ban chấp hành Trung ương và các cấp ủy Đảng. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến đầu tháng 7/2015 đã có 63 tỉnh, thành và 162 cơ quan Trung ương thực hiện xong việc giới thiệu nhân sự vòng một. Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã nghe báo cáo kết quả giới thiệu vòng một và cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn nhân sự, phương hướng, cách làm và triển khai thực hiện giới thiệu vòng 2. Trong tháng 8, tất cả tỉnh thành và cơ quan ở Trung ương đã hoàn thành việc giới thiệu nhân sự vòng 2.

>>Không phủ nhận được xung lực mới của công cuộc đổi mới

>>Chủ nghĩa Mác – Lê-nin – học thuyết khoa học, cách mạng, sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta

 >>Bài 1: Nhận dạng các chiêu trò giăng bẫy thanh niên trên mạng xã hội

>>Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Lê-nin

>>Nhận diện thủ đoạn xuyên tạc công tác nhân sự nhà nước

>>Thành tựu lập pháp - dấu ấn đổi mới chính trị

>>Chủ động phân tích, nhận rõ âm mưu thủ đoạn của thế lực thù địch

>>Đâu là sự thật trong luận điệu “Nước Việt Nam không thể có dân chủ nếu Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo” của các thế lực thù địch

>>Tự do ngôn luận không phải thứ để mang ra "mặc cả"

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Ông M.Pát-xê đến Việt Nam để làm gì ?

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Cần khách quan nhìn thẳng vào sự thật!

>>Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2016 - 2021

>>Vụ án Nguyễn Hữu Vinh: Một bản án của lòng dân


Trong tất cả các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên bị các thế lực, các đối tượng cơ hội chính trị trong và ngoài nước xăm soi, chọc ngoáy, xuyên tạc một cách vô tội vạ, đặc biệt là vấn đề nhân sự cho ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong nhiều ngày qua, một số trang mạng phản động đã có nhiều bài viết xuyên tạc, bịa đặt vấn đề nhân sự trong nội bộ Đảng ta, với những luận điệu lời lẽ vô căn cứ nhằm mục đích chia rẽ nội bộ, kích động tư tưởng đấu đá lẫn nhau, tư tưởng chia bè phái thường thấy ở nội bộ các nước tư bản. Nhiều đối tượng tỏ vẻ hiểu biết đoán già, đoán non về các vị trí cấp cao trong Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng những điều đó chỉ là phiến diện, kiểu “thầy bói xem voi” mà thôi. Nếu nhân sự mà có thể đoán được, dễ dàng bổ nhiệm thì đâu cần tốn công, tốn sức tiến hành Đại hội Đảng ở tất cả các cấp, từ cấp cơ sở đến Trung ương.

Ảnh minh họa

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị trình Trung ương kết quả giới thiệu nhân sự qua hai vòng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương. Tổng bí thư đề nghị Trung ương bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ các phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 để thảo luận và đóng góp ý kiến.

Như vậy Bộ Chính trị mới chỉ trình Ban chấp hành Trung ương Đảng về nhân sự vòng 1 và kết quả giới thiệu nhân sự vòng 2, chứ nhân sự cho các vị trị chủ chốt trong Đảng vẫn chưa thể biết được. Vì vậy, những tin đồn, những luận điệu xuyên tạc về nhân sự của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới là hoàn toàn vô căn cứ, thiếu tính thực tế, đi ngược lại với các quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các kỳ Đại hội Đảng trước cũng như vậy, các thế lực thù địch và bọn cơ hội thái hóa biến chất luôn chống đối quyết liệt, tiến hành nhiều hoạt động gây khó khăn, cản trở cho việc thực hiện Đại hội Đảng từ cơ sở đến Trung ương. Tuy nhiên, do Đảng ta có quy trình hoạt động chặt chẽ, công tác bảo vệ nội bộ tốt nên mọi hành động phá hoại đều không thể thực hiện được.

Sau khi đại hội thành công tốt đẹp để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, công tác nhân sự phải đi trước một bước. Chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương 2 ( từ  ngày 10 đến 12/3/2016) đã bàn bạc, thống nhất và quyết định bước đầu phân công một số ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nội bộ Đảng. Đồng thời chuẩn bị nhân sự cho các cương vị chủ chốt của Nhà nước.

Thế nhưng trên 1 số trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bài viết mang tính xuyên tạc, phản động về công tác nhân sự của Đảng. Đặc biệt trên Face book với tên gọi: ‘’Người Buôn Gió’’ có những lời lẽ sai sự thật bịa đặt với luận điệu phản động, xuyên tạc tạo dư luận làm dân chúng hoài nghi về việc có hay không sự sắp xếp nhân sự ?

Tại Hội nghị Trung ương lần 2 này, Bộ Chính trị đã đề nghị kiện toàn các chức danh chủ chốt thuộc các cơ quan Nhà nước trong kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII từ ngày 21/3 đến 12/4. Về các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Bộ Chính trị trình BCHTW quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử ba chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội để Quốc hội khóa XIII bầu tại kỳ họp thứ 11.

Thế nhưng trên nhiều trang mạng với tên tự gọi là “lề dân”, là người “bất đồng chính kiến” bình luận về các sự kiện nói trên nhằm xuyên tạc bản chất của sự việc, xuyên tạc việc làm công khai, minh bạch của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng: “Miễn nhiệm Thủ tướng là vi hiến?”. Thậm chí có người còn gọi miễn nhiệm các chức danh chủ chốt của Nhà nước là “Coup d’éta” là một cuộc “đảo chính “hợp hiến”.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên ba yếu tố:

1) Cương lĩnh, đường lối, chính sách.

2) Hệ thống tổ chức bộ máy của Đảng cùng với những quy định vận hành của bộ máy đó.

3) Bố trí nhân sự.

Nói một cách cụ thể là bằng việc bố trí cán bộ, đảng viên của Đảng giữ các cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị nói chung, trong bộ máy Nhà nước các cấp nói riêng để trực tiếp lãnh đạo các cơ quan Nhà nước.

Cho rằng việc bố trí cán bộ của Đảng đối với Nhà nước là “vi hiến”, là “đảo chính hợp hiến” chỉ là thủ đoạn chính trị rẻ tiền, xuyên tạc sự thật.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua với các nhân tố nói trên đã đi vào nền nếp. Tuy nhiên Đảng lãnh đạo công tác nhân sự, bố trí cán bộ chủ chốt của Nhà nước theo quy định của Đảng, đồng thời cũng tôn trọng các quy định của Hiến pháp.

Cho đến nay công tác nhân sự trong hệ thống chính trị các cấp được giao cho cấp ủy chịu trách nhiệm. Đối với các cơ quan Nhà nước ở Trung ương, công tác nhân sự do Bộ Chính trị, BCHTW chuẩn bị giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định cuối cùng theo quy định của Hiến pháp.

Việc các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII được Bộ Chính trị, BCHTW giới thiệu đảm đương những chức danh chủ chốt của Nhà nước (bao gồm Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ) để Quốc hội bầu vào các chức danh nói trên tại kỳ họp 11, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, là cần thiết và không có gì đặc biệt, bất thường như luận điệu chống phá của kẻ thù.

Lãnh đạo Nhà nước là chức năng hàng đầu của Đảng. Bởi vậy công tác nhân sự Nhà nước đó được chuẩn bị ngay tại Đại hội XII. Công tác này trước hết được phân công trong nội bộ Đảng. Như mọi người đều biết, các đồng chí giữ chức danh Nhà nước như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khóa XIII đó được Đại hội XII chấp nhận nguyện vọng không ứng cử tiếp BCHTW khóa mới. Nếu các đồng chí đó vẫn giữ cương vị cũ trong cơ quan Nhà nước cho đến Quốc hội khóa mới hình thành sau cuộc bầu cử tháng 5-2016 thì sẽ không bảo đảm được nguyên tắc Đảng trực tiếp lãnh đạo các cơ quan Nhà nước. Vì vậy việc Đảng bố trí sớm cán bộ thay thế các chức danh chủ chốt cơ quan Nhà nước là cần thiết.

Trên thực tế, việc bầu cử thay thế một số chức danh chủ chốt của Nhà nước trước nhiệm kỳ (những chức danh chủ chốt của Nhà nước) đã từng có tiền lệ. Ví dụ tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khoá XI vào tháng 6/2006, Quốc hội cũng đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước như Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội… nghĩa là Quốc hội đã quyết định nhân sự thay thế các chức vụ này còn sớm hơn kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XII một năm.

Tuy nhiên việc quyết định các nhân sự của Nhà nước và trình tự bầu chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo Nhà nước xưa nay vẫn theo Hiến pháp quy định: Với Chủ tịch nước thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu. Với Thủ tướng Chính phủ thì Chủ tịch nước sẽ giới thiệu. Còn các đồng chí Phó chủ tịch nước thì Chủ tịch nước giới thiệu.

Các Phó Thủ tướng hay Bộ trưởng thì đồng chí Thủ tướng giới thiệu. Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì đồng chí Chủ tịch Quốc hội giới thiệu… Sau đó, Quốc hội sẽ họp đoàn để trao đổi, cần thiết sẽ lấy phiếu thăm dò, tập hợp phiếu lại ra Quốc hội họp phê chuẩn.

Hiến pháp, pháp luật Việt Nam không quy định cử tri trực tiếp bầu các chức danh chủ chốt Nhà nước. Như vậy việc bầu chọn các vị trí lãnh đạo chủ chốt Nhà nước tại kỳ họp 11 Quốc hội hiện nay không có nghĩa Quốc hội khóa XIII “tiếm quyền” của Quốc hội khóa XIV.

Công tác nhân sự tại kỳ họp thứ 11 chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Quốc hội mới sớm bắt tay vào công việc của mình mà thôi. Sau cuộc bầu cử toàn quốc vào 22-5-2016, Quốc hội khóa XIV ra đời. Việc bầu cử các chức danh chủ chốt của Nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định của Hiến pháp. Tất nhiên công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng đối với Nhà nước do Đại hội XII đã làm vẫn còn nguyên giá trị đối với Quốc hội mới. Như vậy Quốc hội XIV sẽ quyết định cuối cùng nhân sự các chức danh chủ chốt của các cơ quan Nhà nước khóa mới (2016-2020).

Trong thời gian qua các phương tiện thông tin đại chúng đã thường xuyên đưa tin các lực lượng của ta vô hiệu hóa, ngăn chặn, bắt giữ một số ổ nhóm bán nước cầu vinh bên ngoài, sau khi được “bồi dưỡng nghiệp vụ”, cung cấp các công cụ, phương tiện hoạt động chống phá chính quyền rồi cử đám tay chân về trong nước hoạt động. Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã bị bắt ngay khi vừa đặt chân đến biên giới Việt Nam. Chẳng hạn sau khi thu nạp được Dương Âu, Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim, Phùng Thị Tám vào ổ nhóm của mình (tên là Đảng vì dân), Nguyễn Công Bằng đã “bồi dưỡng nghiệp vụ” chống cộng cho số tay chân nói trên và cử về nước hoạt động chống phá theo ý đồ đen tối của mình. Nhưng đàn em chưa kịp tiến hành hoạt động gì, vừa đặt chân đến đất Việt vào sáng 26/8/2009, đã bị Đồn Biên phòng 933, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ. Hay khi ổ nhóm “Phục Hưng Việt Nam” của Trần Quốc Bảo, sau khi dung nạp được Vừ Viết Dziễn vào tổ chức đã huấn luyện và trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm đưa về trong nước hoạt động chống phá chính quyền. Nhưng ngay khi đàn em vừa đặt chân vào cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh tháng 3/2012 thì bị đồn biên phòng cửa khẩu Mộc Bài bắt giữ. Ý đồ của đám Phục Hưng Việt Nam lại bị tan tành. Lần này, là một ổ nhóm chống cộng “danh tiếng” hơn đó cái gọi là đảng Việt Tân. Cũng như các ổ nhóm chống cộng khác bên ngoài, khi Việt Tân tiến hành đưa một đàn em đã được “bồi dưỡng nghiệp vụ” kỹ càng vào trong nước để “hoạt động” cũng lại bị bắt giữ. Đàn em lần này của Việt Tân là Nguyễn Thị Phi. Vào lúc 9h30’ ngày 17/10/2015, tại trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác kiểm tra kiểm soát xuất nhập cảnh, lực lượng Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện Nguyễn Thị Phi (SN 1959, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam không có hộ chiếu hoặc giấy tờ thay hộ chiếu. Quá trình kiểm tra hành lý của Nguyễn Thị Phi, cơ quan chức năng phát hiện trong máy tính và USB có chứa nhiều tài liệu liên quan đến mối quan hệ với các đối tượng phản động ở trong và ngoài nước và một số tài liệu, bài viết nói xấu chế độ, cổ súy cho các hoạt động của tổ chức phản động lưu vong Việt Tân chống phá nhà nước.

Nhìn lại chiêu trò của những trang web đen này mấy năm qua cho thấy, ban đầu chúng cũng tạo ra sức hút bởi đánh vào tâm lý tò mò, “thông tin lạ”, nhưng sau khi sự kiện diễn ra, nhìn lại mới thấy hầu hết thông tin chúng đưa ra đều là “bịp bợm”, “lá cải”, “cắt dán” suy diễn lung tung. Thực tế Báo Quân đội nhân dân cũng từng nhiều lần bị chúng gán ghép, suy diễn là “hậu thuẫn”, “ủng hộ” nhóm nọ, nhóm kia một cách vô căn cứ, từ thông tin ở một vài bài báo cho dù trên thực tế, với chức năng nhiệm vụ của một tờ báo chính trị, Báo Quân đội nhân dân luôn đưa tin khách quan, trung thực, không hề liên quan đến “chỉ đạo riêng” của một lãnh đạo nào. Thực tiễn đã chứng minh qua mấy năm gần đây, mặc dù kẻ xấu mở nhiều “chiến dịch công phá”, nhất là trước các kỳ họp Quốc hội có lấy phiếu tín nhiệm, chúng đều mở một vài trang web nói xấu lãnh đạo cấp cao. Nhưng kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, các đại biểu Quốc hội đều cảnh giác, ứng xử đúng, thận trọng trước những thông tin “ngoài luồng”. Và thực tế cho thấy, những âm mưu bôi xấu của chúng đều bị thất bại. Nhiều đồng chí bị đưa lên trang nọ, trang kia vẫn đạt phiếu tín nhiệm cao bởi thực tiễn là tiêu chuẩn, là thước đo của chân lý. Còn với nhân dân, cho dù ai ít nhiều cũng có tâm lý hiếu kỳ trước thông tin hậu trường chính trị nhưng trình độ dân trí ngày nay không dễ gì để kẻ xấu “dắt mũi”. Chính kết quả phấn đấu thực tiễn, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cán bộ chủ chốt mới là thước đo phẩm chất, năng lực, đánh giá uy tín của họ.

Thực tiễn sinh động, phong phú và các thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là cơ sở vững chắc để Đảng ta đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, mở ra thời kỳ phát triển mới, tốt đẹp của đất nước, dân tộc. Đảng cũng nhận thức, nhiều đảng viên, tổ chức đảng còn hạn chế, khuyết điểm, vì vậy Trung ương Đảng yêu cầu mỗi đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái, "lợi ích nhóm", nói không đi đôi với làm. Thực tế đã chứng minh, âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam là không thay đổi, chỉ có phương thức và thủ đoạn của chúng là thay đổi. Vì vậy, đấu tranh phòng chống và làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp, ngành. Bài học được V.I Lê-nin chỉ ra là: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Toàn bộ vấn đề là ở chữ "nếu" này. Nếu chúng ta do sai lầm mà gây ra sự chia rẽ thì tất cả sẽ sụp đổ…”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là quá trình đấu tranh lâu dài, đan xen nhau giữa các mặt tích cực và tiêu cực trong mỗi cá nhân, tổ chức. Nếu công tác đấu tranh bị buông lỏng, yếu tố tiêu cực sẽ tăng dần lên, yếu tố tốt đẹp sẽ giảm đi, phai nhạt dần; đến khi yếu tố xấu vượt trội, thắng thế, chi phối thì sẽ tạo ra sự tự chuyển hóa rất nguy hiểm.

Nói tóm lại với chiêu trò và thủ đoạn không mới các thế lực thù địch bằng nhiều phương tiện khác nhau vẫn ngày đêm ra sức chống phá ta trên mọi phương diện. Trong đó việc đánh vào niềm tin của nhân dân với Đảng là mục tiêu then chốt. Theo PGS. TS. Đào Duy Quát, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình Văn học-Nghệ thuật Trung ương là người có kinh nghiệm triển khai công tác thông tin tuyên truyền qua nhiều kỳ đại hội Đảng, cũng thừa nhận, ở các kỳ Đại hội Đảng lần thứ IX, X, XI, đã thành quy luật, cứ gần đại hội Đảng thì thông tin xuyên tạc, bịa đặt về lãnh đạo cấp cao lại xuất hiện. Còn theo Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thì điều này cũng từng xảy ra ở nhiều kỳ đại hội, có lúc, chúng tung tin bôi nhọ một đồng chí cán bộ Trung ương nhưng sau đó lại chuyển qua “khen” đồng chí này và công kích các đồng chí khác. Đây là thủ đoạn “kép”, không chỉ nhằm hạ thấp uy tín cá nhân cán bộ bị bôi nhọ mà còn làm suy giảm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, gây cảm giác có “phe phái” trong Đảng. Mục đích cuối cùng của các thế lực xấu không chỉ là hạ thấp uy tín cá nhân mà chính là đánh vào niềm tin của nhân dân đối với Đảng cơ quan lãnh đạo của Đảng như Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cao hơn là Đại hội đại biểu toàn quốc-cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. Đã có nhiều đợt chống phá, xuyên tạc có điểm chung là đều hướng sự công kích vào một vài cán bộ lãnh đạo cấp cao theo kiểu “đồn nhảm”. Kẻ xấu đã lợi dụng, đánh vào tâm lý hiếu kỳ, sự quan tâm của dư luận trước những sự kiện chính trị lớn của đất nước. Chúng luôn dựng lên các cuộc “đấu đá”, các “phe nhóm” trong hệ thống chính trị. Nếu như năm 2012, mục tiêu chúng hướng tới nhằm vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng thì năm 2013, mục tiêu xuyên tạc của chúng nhằm vào việc lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Và lần này, có thể thấy ngay mục tiêu của chúng nhằm gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân trong việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Để ngăn chặn và đẩy lùi những thông tin xấu độc mà ngày đêm các thế lực thù địch đang ra sức chống phá theo tôi cần tập trung trao đổi một số nội dung sau: Việc Trung ương Đảng đặt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... là nhiệm vụ trọng tâm số một đó cho thấy nhận thức về biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất rõ ràng. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Đảng ta đề cập đến là tình trạng tiêu cực, là sự tự biến đổi, thay đổi tư tưởng chính trị trong nhận thức và hành động của các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, đi ngược mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng của Đảng và bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam; làm giảm sút sức chiến đấu của Đảng, dẫn đến triệt tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, đoàn thể các cấp. Cũng về vấn đề này, trước đó, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đã đánh giá: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí là nghiêm trọng… Trong nội bộ, những biểu hiện xa rời mục tiêu CNXH, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế hiện nay, các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng vấn đề này để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không chỉ trong Đảng, trong hệ thống chính quyền mà còn ở phạm vi toàn xã hội; chúng đẩy mạnh hoạt động thâm nhập, tác động phá hoại từ bên trong, từ nội bộ hòng làm mất vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Đảng cũng đã có những đánh giá kịp thời và cảnh báo “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những nguy cơ.

Sở dĩ vẫn còn “đất” cho những kẻ mà tư tưởng đã bị tha hóa, bị bụi đen tồn tại cũng một phần có trách nhiệm ở cơ quan quản lý. Chính sự quản lý cán bộ, đảng viên chưa thực sự sâu sát, chặt chẽ, ít giám sát nội bộ đối với cán bộ, công chức đó khiến nhiều cán bộ, công chức “tha hồ” tự cho mình “quyền” làm mọi điều mà không sợ bị kiểm soát. Điều này đó dẫn tới lạm quyền mà ở cấp độ cao hơn là tha hóa quyền lực. Những thu nhập bất chính vẫn cứ đến mà không bị kiểm soát có một phần nguyên nhân bởi chúng ta vẫn còn thiếu một cơ chế kiểm soát thu nhập cá nhân của cán bộ, đảng viên một cách có hiệu quả.

Thêm vào đó, tình trạng quản lý cán bộ lỏng lẻo, ít giáo dục cán bộ, đảng viên ở nhiều cơ quan cũng là một trong những nguyên nhân làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên “tự do” tiếp cận với những luồng thông tin “độc hại” không chỉ từ intenet, mà thậm chí từ chính những hội, đoàn, những tổ chức tưởng như “nhân đạo”, “nhân văn”… kia, thực chất là nơi để các thế lực thù địch lấy đó làm “lớp học” truyền bá những tư tưởng phản động về cái gọi là tự do, dân chủ… theo những mô-típ rất xa vời, nhưng bản chất là hình thức đào tạo trá hình về lật đổ bất bạo động. Độ mở và sự lỏng lẻo trong quản lý hoạt động các trang mạng xã hội cộng với sự phát triển “nóng” của hệ thống thông tin đại chúng cũng là “sân chơi” lớn mà các thế lực thù địch lợi dụng. Có thể thấy rằng, Việt Nam là một trong số ít nước có tốc độ phát triển công nghệ thông tin, viễn thông nhanh; song cũng là một trong số ít nước trên thế giới chưa quản lý tốt loại hình dịch vụ này. Lấy ví dụ nhỏ là việc bày bán các loại SIM, thẻ điện thoại tràn lan mà không đi kèm những biện pháp hiệu quả quản lý thông tin người dùng cũng là một trong những nguyên nhân khiến mạng xã hội, internet “ngập rác”. Chính những lỗ hổng cùng sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm ở nhiều cấp ngành đó khiến nhiều cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ lão thành, học giả, văn nghệ sĩ cũng bị các thế lực thù địch lợi dụng. Phát biểu của một số nhân sĩ, nhóm, hội thời gian qua trên các diễn đàn mạng xã hội khi thì quy kết, khi thì đồng tình với luận điệu của các thế lực thù địch, cho rằng những khó khăn, tồn tại về kinh tế, văn hóa, xã hội, nạn tham ô, tham nhũng ở Việt Nam là do “lỗi hệ thống”… đã gây dao động trong một bộ phận quần chúng. Tuy nhiên, những luận điệu của một nhóm người, một vài người không thể mê hoặc được những đảng viên, quần chúng nhân dân luôn tỉnh táo biết lựa chọn thông tin và con đường đúng đắn của Đảng, nhà nước ta.

Về vấn đề này, TS. Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: “Đã thành thông lệ, cứ vào dịp trước, trong và sau đại hội Đảng, nhiều đối tượng chống phá lại tung ra đủ loại thông tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây rối, làm nhiễu loạn thông tin trước đại hội Đảng. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, lợi dụng internet để tán phát thông tin giả mạo, bịa đặt, sai sự thật để xử lý theo quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 5, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ mà còn có thể vi phạm hình sự. Việc lợi dụng mạng xã hội, lợi dụng internet để giả mạo, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín, danh dự của người khác là hành vi phạm pháp dù ở bất cứ quốc gia nào. Về mặt đạo đức thì cũng không một xã hội nào chấp nhận hành vi đó. Con người phải hướng đến sự tốt đẹp, tính nhân văn thì xã hội mới văn minh và phát triển bền vững được”.

Với quân đội, các thế lực thù địch vẫn tập trung để chống phá. Chúng tìm mọi cách để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” quân đội thông qua chiêu bài đòi “phi chính trị hóa” quân đội. Chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội và tăng cường xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị là hai mặt của quá trình xây dựng quân đội theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”./.

NHN (chiasekienthucnet)

Tags:

Lưu ý: Khi để lại Nhận xét bạn nên click vào ô "Thông báo cho tôi" ở dưới để nhận phản hồi từ Admin

Thể thao

Trong nước

Quốc tế

Giáo dục

Kỷ nguyên số

Công nghệ

Tuyệt chiêu

Văn hóa

Điện ảnh

Giải trí

Sự kiện bình luận

Sức khỏe

Bạn đọc

Bạn đọc viết

Ý kiến bạn đọc

Loading...
Copy

Tiêu điểm